ELoMER i Örebro AB
Oskarsparken 8
702 12 ÖREBRO

E-post
Telefon

elomer@telia.com
070-290 54 38

Moms.reg.nr
Bankgiro

SE556616411601
5296-6827