ELoMER i Örebro AB
Oskarsparken 8
702 12 ÖREBRO

E-post
Telefon

elomer@telia.com
019-611 00 28

Vårt moms.reg.nr
Postgiro

Bankgiro

SE556616411601
26 91 35-0
5296-6827